Πληρωμές 38,6 εκατ. ευρώ σε αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές

Χωρίς κατηγορία
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου έχουν ήδη καταβληθεί 16.249.994,1 ευρώ σε 71 εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και 14.370.498,84 ευρώ σε 5.735 αλιείς.