Ποια είναι τα οφέλη από την επενδυτική βαθμίδα – Πώς θα αλλάξει το οικονομικό τοπίο στη χώρα

Χωρίς κατηγορία
Εθνικός στόχος η ανάσυρση της χώρας από τα «επανδυτικά σκουπίδια» μετά από 13 χρόνια