Ποιες ημέρες του Πάσχα δεν θα γίνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χωρίς κατηγορία
Το ακριβές πλαίσιο θα οριστεί με σχετικές διατάξεις.