Ποιες πόλεις θα είναι κατοικήσιμες σε έναν κόσμο επηρεασμένο από την κλιματική αλλαγή

Χωρίς κατηγορία
Ορισμένες πόλεις του κόσμου φαίνεται πως είναι σε καλό σημείο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας εισροής κλιματικών μεταναστών