Προαγωγές και τοποθετήσεις Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας – Υπαρχηγός ο Γεώργιος Δούβαλης

Χωρίς κατηγορία
Ποιοι μετακινούνται και σε ποιες θέσεις