Προς ένταξη στα ΠΟΠ προϊόντα η σαρδέλα Καλλονής

Χωρίς κατηγορία
Μεγάλες ποσότητες σαρδέλας, περί τους τρεις τόνους, αλιεύονται καθημερινά και πουλιούνται από τα ιχθυοπωλεία σε όλο το νησί