Προσλήψεις αναπληρωτών 2020: Οι πίνακες με τους 21.065 εκπαιδευτικούς

Χωρίς κατηγορία
Οι 15.422 προσλήψεις αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ στη Δευτεροβάθμια προσλαμβάνονται 5.643 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές.