Προσλήψεις από Lufthansa: Αναζητά 20.000 υπαλλήλους στην Ευρώπη

Χωρίς κατηγορία
Σε «45 επαγγέλματα» στις βάσεις της εταιρίας στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Βέλγιο