Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1,473 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

Χωρίς κατηγορία
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,660 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 326 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2021.