Πρόσθετα «μέτρα κατά της τρομοκρατίας» ζήτησε ο Πούτιν ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας

Χωρίς κατηγορία
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος τροποποιήσε τον νόμο για να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των κρατικών παραγγελιών του αμυντικού τομέα