Ρωσία: «Πολύ σκληρό πλήγμα» για το περιβάλλον το κλεισιμο της Greenpeace

Χωρίς κατηγορία
Ένα από τα στελέχη της, ζητά να συνεχιστεί η μάχη στη χώρα