Σε αναζήτηση συμβιβασμού το Eurogroup μετά το όχι στο ευρωομόλογο – Τα μέτρα

Χωρίς κατηγορία
Μετά την απόρριψη από τη Γερμανία και την Ολλανδία της πρότασης εννιά χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, για την έκδοση κορωνοομολόγων, ο συμβιβασμός αναζητείται στην αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από υφιστάμενους θεσμούς