Σε ποιους δεν θα επιτρέπεται το ταξίδι: H νέα συσταση της ΕΕ για τις πτήσεις

Χωρίς κατηγορία
Αυτή είναι η διαδικασία που θα γίνεται πριν και κατά την διάρκεια μιας πτήσης.