Σε χαμηλά έτους το spread στα ελληνικά ομόλογα, παρά την άνοδο των αποδόσεων τους

Χωρίς κατηγορία
Σημειώνεται ότι οι αγορές προεξοφλούν ήδη μία νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο