Σημαντικό όχι καίριο πλήγμα στις εξαγωγές λόγω κορωνοϊού – Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι»

Χωρίς κατηγορία
Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή – Μεγάλη μείωση καταγράφεται και στις εισαγωγές τον Απρίλιο – Η παράπλευρη ωφέλεια της κρίσης