Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλεείου αγοράκι 9,5 μηνών μετά από πτώση

Χωρίς κατηγορία
Το 9,5 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων από τους γονείς του