Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΝΠ για την αναστολή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων στη Θεσσαλία

Χωρίς κατηγορία
Η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι πλειστηριασμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 ακυρώνονται καθώς έχει αναδρομική ισχύ