Στις αγορές σήμερα το Δημόσιο

Χωρίς κατηγορία
Το κλίμα είναι θετικό, γεγονός που αποτυπώνεται στον περιορισμό του περιθωρίου στο 1,65%. Στα χαμηλότερα επίπεδα δηλαδή των τελευταίων δώδεκα μηνών.