Στις 16 -17 Σεπτεμβρίου, το 55ο ΡΑΛΛΥ της 87ης ΔΕΘ- Αυξάνεται η επισκεψιμότητα στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς κατηγορία
Επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια έχουν βαρύνουσα σημασία για τη ΔΕΘ