Στις 9 Απριλίου το δώρο Πάσχα σε υγειονομικούς και υπαλλήλους Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση

Χωρίς κατηγορία
Το ύψος της έκτακτης παροχής ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος  στο διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 έως 15 Απριλίου 2020.