Στους εργαζόμενους της τράπεζας Silicon Valley Bank προσφέρθηκαν εργασία και μισθοί 45 ημερών

Χωρίς κατηγορία
Το προσωπικό της τράπεζας SVB έλαβε οδηγίες για την εξ αποστάσεως συνέχιση της εργασίας του