Στο δήμο Αθηναίων περνούν 17 στρέμματα από τις Κτιριακές Υποδομές – Θα αξιοποιηθούν ως ελεύθεροι χώροι πρασίνου

Χωρίς κατηγορία
Επίσης παραχωρείται και η έκταση στην οποία βρίσκεται η ιστορική ποτοποιία ΒΟΤΡΥΣ που έκλεισε το 1986