Στο μουσείο Μπενάκη «ο μεγάλος περίπατος της Άλκης»

Χωρίς κατηγορία
Aν ζούσε σήμερα, η εμβληαμτική και αγαπημένη συγγραφέας θα ήταν 100 ετών