Στρατιωτικοί γιατροί «επιστρατεύονται» σε νησιά και ορεινές περιοχές για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

Χωρίς κατηγορία
Στρατιωτικοί ιατροί από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα καλύπτουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ σε Θράκη, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησο και Μακεδονία