Συμβούλιο Ασφαλείας: Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τα Βαρώσια – Αναμένεται νέο προσχέδιο

Χωρίς κατηγορία
Το πρώτο προσχέδιο αξιολογείται από Κυπριακή Δημοκρατία και Ελλάδα ως εξαιρετικά ανεπαρκές, με «αναντιστοιχία μεταξύ του περιεχομένου του και της σοβαρότητας των τουρκικών παρεμβάσεων».