Συνελήφθησαν 18 άτομα σε έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε 8 οίκους ανοχής στο κέντρο των Αθηνών

Χωρίς κατηγορία
Οι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη από την αρμόδια δημοτική Αρχή