Σφαγή στη Μουρά: Η ΕΕ καταδικάζει την «αδικαιολόγητη» βία του στρατού του Μαλί

Χωρίς κατηγορία
«Ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δικαιολογήσει μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έκρινε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και αξίωσε να διενεργηθεί «ανεξάρτητη, αμερόληπτη, αποτελεσματική και εξαντλητική δικαστική έρευνα» για τα γεγονότα.