Σχεδόν 10.000 κλήσεις μέχρι σήμερα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία

Χωρίς κατηγορία
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.281 αντλήσεις υδάτων ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.576 άτομα