Σύγκριση Daniel-Ιανού: Τρεις φορές περισσότερη βροχή – Δείτε τα στοιχεία

Χωρίς κατηγορία
Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – Πίνακας με τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης των δύο κακοκαιριών