Τι συμβαίνει όταν ο προγραμματισμός σταματά να είναι παραγωγικός και αρχίζει να σου γίνεται εμμονή;

Χωρίς κατηγορία
Πότε ακριβώς μια συνήθεια προγραμματισμού μετατρέπεται από ακίνδυνη διασκέδαση σε ανθυγιεινή και καταστροφική συνήθεια;