Τούρκος συγγραφέας στη Le Monde: “Ο εθνικισμός αγκαλιάζει στην Τουρκία όλες τις τάξεις και ιδεολογίες”

Χωρίς κατηγορία
Επισημαίνεται πως το κέντρο βάρους της τουρκικής πολιτικής σκηνής κινείται πλέον γύρω από μια ευρεία εθνικιστική συναίνεση που κυριαρχεί στις συζητήσεις και υπερβαίνει τους πολιτικούς συνασπισμούς.