Τρεις και σήμερα για τις δηλώσεις του επιδόματος θέρμανσης- Η διαδικασία για την αίτηση βήμα- βήμα

Χωρίς κατηγορία
Όπως υπολογίζεται περίπου 300.000 δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη αιτήσεις