Υγειονομικός Χάρτης: Πού ισχύει μάσκα παντού και περιορισμός κυκλοφορίας- Όλες οι αλλαγές

Χωρίς κατηγορία
Οι περιοχές που εντάσσονται από σήμερα στο επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου)