Υπογράφηκε το Κλιματικό Σύμφωνο της Θεσσαλονίκης

Χωρίς κατηγορία
Οι συμμετέχοντες φορείς δεσμεύονται στο να μετασχηματιστεί η Θεσσαλονίκη σε μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις μηδενικών ρύπων.