Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κατά Αττικής Οδού: Ψευδείς ισχυρισμοί της εταιρείας

Χωρίς κατηγορία
“Η αποδοχή της απαίτησης για 2000 ευρώ αποζημίωση σε κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και αποδοχή της ευθύνης για την τραγική διαχείριση της Αττικής Οδού;”