Υποχρεωτική διενέργεια τεστ σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν-Ποιους αφορά

Χωρίς κατηγορία
Η υποχρέωση αφορά σε λιανεμπόριο, επισιτισμό, τουρισμό, μεταποίηση, ακτοπλοϊκές μεταφορές και αερομεταφορές. Το κόστος θα βαρύνει τους εργοδότες και η λεπτομέρεια της διαδικασίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.