Χαλκιδική: Εγκληματική ομάδα έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα ξένων τουριστών

Χωρίς κατηγορία
Ως μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται έξι άνδρες, όλοι υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας