Όλοι Μαζί Μπορούμε: Εθελοντικές Αιμοδοσίες από 20 έως 26 Μαρτίου 2023

Χωρίς κατηγορία
Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.