100 χρόνια «Καθημερινή»: Σήμερα το ιστορικό πρώτο φύλλο

Best of Net

Το ημερολόγιο –το παλιό, Ιουλιανό– έγραφε 15 Σεπτεμβρίου 1919.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού, η οποία οργανώθηκε μετά το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου από τις νικήτριες δυνάμεις της Αντάντ και τις ΗΠΑ, διαμόρφωνε βήμα βήμα το μεταπολεμικό στάτους. Ψηφίδες του, οι Συνθήκες του Νεϊγύ (14 Νοεμβρίου 1919) και των Σεβρών (28 Ιουλίου 1920), που εξέθρεψαν προσδοκίες για μια «Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».

Ελληνικά στρατεύματα είχαν αποβιβαστεί στη Σμύρνη ήδη από τις 2/15 Μαΐου 1919. Πρωθυπουργός της Ελλάδας, στην τρίτη θητεία του, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, και σε συνθήκες δύσκολες για τις πολιτικές ελευθερίες και την ελευθερία του Τύπου, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της «Καθημερινής». Στο κύριο άρθρο, ο εκδότης της Γ.Α. Βλάχος σημείωνε ότι η εφημερίδα εμφανίζεται «εν ημέραις πλήρους αργίας των συνταγματικών ελευθεριών» και ότι «έχομεν σαφήν την επίγνωσιν των δυσχερειών προς ας έχομεν να παλαίσομεν».

Κατέληγε λέγοντας ότι διατηρούμε για την εφημερίδα ένα όνειρο: «Να συμβάλη κάποτε, με όσας δημιουργήσει δυνάμεις, εις την ευτυχίαν της Ελλάδος».

Αυτή την Κυριακή, η ανατύπωση του ιστορικού πρώτου φύλλου της Καθημερινής. Επιπλέον, από αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη, οι μεγάλες στιγμές του περασμένου αιώνα αναβιώνουν στην «Κ» με ένα ανατυπωμένο φύλλο της.
Έντυπη έκδοση Καθημερινής kathimerini.gr