Οι αναφορές σε Κύπρο, Τουρκία, ΑΟΖ στην Κοινή Διακήρυξη των MED7

Γεωπολιτική Κυρίως θέματα

Εκτενείς είναι οι αναφορές στην κοινή διακήρυξη των ΜΕD7 για την Κύπρο και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή, ενώ παρατηρήσεις γίνονται και για τον ρόλο της της Τουρκίας, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο συντάκτης του ΣΙΓΜΑ, Σωτήρης Παπαδόπουλος.

Εκφράζουμε τη στήριξή μας στις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, που θα επανενώσει την Κύπρο και τον λαό της, θα διασφαλίζει την ακεραιότητα της Κύπρου, την ανεξαρτησία και την εδαφική της συνοχή, ελεύθερη από ξένες επεμβάσεις, στρατούς και εγγυήσεις.

Σε άλλο σημείο, σημειώνει «Η Κύπρος είναι έτοιμη να αναλάβει ένα περιφερειακό ρόλο για να σταματήσει την κλιματική αλλαγή, προωθώντας τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής, έτσι ώστε να υπάρξει ένα στοχευμένο Σχέδιο Δράσης.

Στην επόμενη παράγραφο, αναφέρεται πως οι 7 Νότιοι αναγνωρίζουν πως η Δυτική και Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί ένα στρατηγικό διάδρομο για εφοδιασμό φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού μέσω υποδομών φυσικού αερίου όπως ο East Med , που θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ε.Ε.

Εκφράζεται, επίσης, η πλήρης στήριξη των MED7 στην Κυπριακή Δημοκρατία στην ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην έρευνα, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών της πόρων στην ΑΟΖ, στη βάση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982.

Σε αυτό το πλαίσιο καλείται επίσης η Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία της Κύπρου και να απέχει από απειλές και πράξεις που είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο. «Σε αυτή τη βάση, ένας υπεύθυνος και βασισμένος σε κανόνες διάλογος Ε.Ε-Τουρκίας θα είναι αμοιβαία επωφελής.», αναφέρει.

Στηρίζουμε, όπως σημειώνεται, τη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της Ε.Ε., ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση μας να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της εμπλοκής της Ε.Ε. στην περιοχή.

Στην παράγραφο 14 της Διακήρυξης για τις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας, καλείται η Άγκυρα να σεβαστεί το πρόσθετο πρωτόκολλο (της Άγκυρας), που προνοεί το άνοιγμα των τουρκικών λιμανιών και αεροδρομίων/αιθέρων για την Κύπρο και τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συνδέονται με την Κύπρο, κάτι που όπως σημειώνεται θα είναι επωφελές για ολόκληρη την περιοχή.

(SigmaLive.com)