ΣΥΡΙΖΑ: Η πιο φορομπηχτική κυβέρνηση

Κυρίως θέματα Οικονομία

Tου Τάσου Ι. Αβραντίνη

Η κυβέρνηση εξήγγειλε περιορισμένης έκτασης προεκλογικές μειώσεις κάποιων από τους φόρους που η ίδια είχε επιβάλει τα προηγούμενα χρόνια, με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία. Ο υπουργός Οικονομικών μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Κύπρο υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι η πιο αξιόπιστη για να επιτύχει μείωση των φόρων…

Να επισημάνω βεβαίως και το παράδοξο, ότι το να μιλάει στην Κύπρο ένας αριστερός υπουργός Οικονομικών για μείωση των φόρων, είναι σαν ένας Αφρικανός να δίνει συμβουλές σε Εσκιμώους για το πώς θα κτίσουν ένα ιγκλού.

Επί της ουσίας της δήλωσης Τσακαλώτου, επισημαίνω πως τα στοιχεία που δημοσιοποίησε προχθές το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών αποδεικνύουν ότι η παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπήρξε μακράν η πιο φορομπηχτική από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα, από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε την περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σχεδόν κατά 13% (από 35,7% το 2014 σε 40,2% το 2018). Η χώρα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των κρατών με υψηλή φορολογία.

Ας δούμε, ενδεικτικά, τα στοιχεία ανά κατηγορία φόρου από το 2015:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Με τον Ν. 4334/2015 από 20 Ιουλίου 2015 ένα μεγάλο μέρος αγαθών και υπηρεσιών μεταφέρθηκαν από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). Επίσης, όλες οι υπηρεσίες εστίασης μεταφέρθηκαν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Από την 1η Οκτωβρίου 2015 καταργήθηκε η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Από την 1η Ιουνίου 2016 (Ν. 4389/2016) ο συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε από 23% σε 24%.

Φόρος Ασφαλίστρων

Με τον Ν. 4334/2015, ο φόρος ασφαλίστρων όλων των κλάδων ασφάλισης (με εξαίρεση τον κλάδο πυρός και ζωής) αυξήθηκε από 10% σε 15%.

Τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης και τηλεφωνίας

Με τον Ν. 4389/2016 από 1ης Ιουνίου 2016 επιβλήθηκε αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Το τέλος ανέρχεται στο 10% του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού του συνδρομητή.

Με τον ίδιο νόμο, από την 1η Ιανουαρίου 2017 επιβλήθηκε αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Το τέλος ανέρχεται στο 5% του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού του συνδρομητή.
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Με τον ίδιο νόμο 4389/2016 τροποποιήθηκε ο εθνικός τελωνειακός κώδικας με την επιβολή πολλών νέων και την αύξηση υφιστάμενων ειδικών φόρων κατανάλωσης από 1/1/2017. Ενδεικτικά αναφέρω τη φορολογία στα υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, στα προϊόντα του καφέ, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων για τη γεωργία, στα τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού, στη βενζίνη χωρίς μόλυβδο, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, στο φωτιστικό πετρέλαιο, στο βιοντίζελ κ.λπ.

Φορολογία εισοδήματος

Με τον Ν. 4334/15 η φορολογία των επιχειρήσεων από 26% αυξήθηκε σε 29%. Ομοίως αυξήθηκε και η προκαταβολή φόρου από 80% σε 100%.

Στη φορολογία των φυσικών προσώπων ο αριθμός των συντελεστών αυξήθηκε από τρεις σε τέσσερις, με τον ανώτατο συντελεστή να αυξάνεται από 42% στο 45% και να επιβάλλεται πλέον σε εισόδημα μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ.
Συνεπώς, ΣΥΡΙΖΑ και υψηλή φορολογία είναι έννοιες ταυτόσημες.

Αναδημοσίευση από Φιλελεύθερο