Τέλος το απόρρητο για 150.000 δανειολήπτες

Κυρίως θέματα Οικονομία

Αντιμέτωποι με την άρση του τραπεζικού απορρήτου τους, και μάλιστα σε βάθος πενταετίας, βρίσκονται ήδη περισσότεροι από 150.000 δανειολήπτες που έχουν ζητήσει να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.

Τη δυνατότητα στους πιστωτές για ενδελεχή έλεγχο όσων ζητούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έδωσε η νέα διάταξη που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και αυστηροποιεί το καθεστώς, με στόχο την αποβολή των στρατηγικά κακοπληρωτών οι οποίοι κρύβουν καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία και ενώ έχουν τη δυνατότητα δεν πληρώνουν τις οφειλές τους.

Έτσι πλέον από τις 15 Σεπτεμβρίου, όποτε πέρασε η προθεσμία της οικειοθελούς άρσης του απορρήτου από τους δανειολήπτες, για όσους δεν το έκαναν η άρση του απορρήτου τους γίνεται πλέον αυτόματα και εφόσον οι ίδιοι εκφράσουν αντιρρήσεις και αρνούνται στους πιστωτές τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στα οικονομικά τους στοιχεία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τότε αποβάλλονται από το καθεστώς προστασίας ή δεν εντάσσονται σε αυτό.

Σύμφωνα με τον νόμο, στη δήλωσή του σχετικά με την άρση του απορρήτου ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης από το δικαστήριο, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων για τη χρονική περίοδο έως και πέντε χρόνια πριν από την άσκηση της αίτησης και έως την ημέρα της συζήτησής της.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές να προβαίνουν αποκλειστικά για τον σκοπό της δικαστικής και της εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Υπολογίζεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών, ότι ο ένας στους τέσσερις δανειολήπτες που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη ανήκει στην ομάδα των στρατηγικά κακοπληρωτών και ελπίζουν ότι με την εφαρμογή της νέας διάταξης το φαινόμενο αυτό θα περιοριστεί, καθώς πλέον ο έλεγχος θα είναι διεξοδικός και σε βάθος χρόνου. Κατά τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, υπολογίζεται ότι 14,4% των χαρτοφυλακίων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών τελούν υπό καθεστώς νομικής προστασίας και είναι αυξημένα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 που ήταν στο 13,7%. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στα στεγαστικά δάνεια και φτάνει στο 30%.

Την ίδια ώρα, τις 17.632 έχουν ήδη φτάσει οι πλειστηριασμοί που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η διεξαγωγή των οποίων έχει προγραμματιστεί έως και τις 17 Απριλίου 2018.