Υπέρ- κέντρο εισπράξεων στήνει η εφορία

Κυρίως θέματα Οικονομία

Του Σπύρου Δημητρέλη

Στη σύσταση κεντρικής υπηρεσίας στην Αττική που θα συντονίζει και θα οργανώνει όλη της εισπρακτική προσπάθεια της φορολογικής διοίκησης στη πρωτεύουσα, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής, μια κίνηση στην προσπάθεια να γίνει πιο αποτελεσματική η φορολογική διοίκηση στην είσπραξη εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων. Η κεντρικοποίηση της διαδικασίας επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, γίνεται προκειμένου η όλη διαδικασία να γίνει πιο αξιόπιστη καθώς έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και καθυστερήσεις στον τρόπο λειτουργίας των κατά τόπους δικαστικών τμημάτων των εφοριών.

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι και τα δικαστικά τμήματα των εφοριών της Αττικής θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα μέσα που διαθέτουν. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής περιλαμβάνεται επίσης ο έλεγχος, επαλήθευση και διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων για τον εντοπισμό οφειλετών.

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, στους επιχειρησιακούς στόχους του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, περιλαμβάνεται:

(α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως.

(γ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και άλλων μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(δ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων οφειλών τμηματικής εξόφλησης
(ε) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Κέντρου

Σημειώνεται ότι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς τις εφορίες ξεπερνούν τα 104 δισ. ευρώ από τα οποία, όμως, εισπράξιμα θεωρούνται λιγότερα από 20 δισεκατομμύρια (τα υπόλοιπα αφορούν κατά κύριο λόγο πτωχευμένους και φτωχούς οφειλέτες και επιχειρήσεις).

Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονται σε περίπου 4 εκατομμύρια με την εφορία να έχει επιβάλλει ήδη κατασχέσεις σε περίπου 1,1 εκατ.

Το κυριότερο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση είναι η κατάσχεση υπολοίπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη.

ΠΗΓΗ capital