ΔΕΗ: Αναπάντητα ερωτήματα για «λάθη» εκατοντάδων εκατ. ευρώ στους ισολογισμούς 2015 – 2017

Κυρίως θέματα Οικονομία

Του Γιώργου Φιντικάκη

Σε ένα μπαράζ αναπροσαρμογών των μεγεθών της, κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, έχει επιδοθεί η ΔΕΗ από το 2015 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2017, από αποθεματικά και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, έως έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και κερδοφορία, αποδίδοντας μάλιστα τους προηγούμενους υπολογισμούς σε «λάθη» στη μεθοδολογία.

Σε μια στιγμή που η διαφάνεια λόγω Folli Follie στην ελληνική αγορά αμφισβητείται όσο ποτέ άλλοτε, προκαλώντας ερωτήματα ως προς τη λειτουργία των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της, η ΔΕΗ κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενημέρωσε ότι τα αντίστοιχα του 2017, ήταν λάθος κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, και επομένως συμμορφώθηκαν.

Κατά το πρώτο λοιπόν εξάμηνο πέρυσι, ο όμιλος ΔΕΗ εμφάνισε κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ, όταν στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε εμφανίσει ζημιές 249,5 εκατ. ευρώ. Η λογιστική απόκλιση ξεπερνά τα 280 εκατ. ευρώ, και υπολείπεται μόλις… 57 εκατ. ευρώ της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της επιχείρισης, ύψους 336,8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, πέρυσι το πρώτο εξάμηνο η ΔΕΗ εμφάνισε 202,1 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη (EBITDA) όταν θα έπρεπε αυτά να μην ξεπερνούν τα 90 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 2,46 δισ., όταν στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι 2,35 δισ.

«Το ζήτημα αφορά την αξιοπιστία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, αφού πρόκειται για πλήρη αντιστροφή τους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, όπως το κατά πόσο δικαιολογούνται αυτές οι διαφορές που προέκυψαν μετά την αναθεώρηση», αναφέρει στο liberal.gr ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας.

Στο εύλογο ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσει ένας και πλέον χρόνος, προκειμένου να γίνει γνωστή αυτή η απόκλιση των 280 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2017, απάντηση από τη ΔΕΗ δεν έχει ακόμη δοθεί. Ούτε στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31ης/12/2017, γίνεται κάποια ειδική αναφορά, παρ’ ότι σ’ αυτές, το επενδυτικό κοινό ενημερώνεται για πληθώρα μεγεθών τόσο της περυσινής χρονιάς, όσο και των ετών 2016 και 2015, των οποίων οι μέχρι τότε υπολογισμοί κρίθηκαν ως λανθασμένοι, με συνέπεια τα κονδύλια να αναθεωρηθούν προς τα πάνω.

Τέτοια για παράδειγμα είναι η περίπτωση των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις για διατεθείσα και μη τιμολογηθείσα ενέργεια προς νοικοκυριά και επαγγελματίες – αφορά μάλλον διαρροές και ρευματοκλοπές- τις οποίες η ΔΕΗ αναθεώρησε προς τα πάνω, τόσο για το α’ εξάμηνο 2017, όσο και για το 2016, αναγνωρίζοντας ότι είχε υποεκτιμήσει τα ποσά.

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα γιατί η ΔΕΗ προέβη σε μαζική αναθεώρηση επί τα χείρω των μεγεθών της, δίνει η σημείωση 5 («Αναπροσαρμογές Κονδυλίων») των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2018. Σύμφωνα με αυτήν, οι αναμορφώσεις αφορούσαν αφενός την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού επί της υποχρέωσης για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο στους εργαζόμενους του Ομίλου μετά τη συνταξιοδότησή τους για τη χρήση 2016 και το Α’ Εξάμηνο 2017. Αφετέρου την εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης για τον υπολογισμό του ποσού της διατεθείσας και μη τιμολογηθείσας ενέργειας προς πελάτες χαμηλής τάσης για τις χρήσεις 2015 και 2016 και το α’ εξάμηνο 2017.

Τόσο το ένα όσο και το άλλο κονδύλι, όπως αναφέρει η ίδια η ΔΕΗ, κρίθηκε ότι υπολογίζονταν με λάθος τρόπο, γι’ αυτό και στις 31/12/2017 αποφασίσθηκε να αλλάξει η μεθοδολογία. Σύμφωνα με τις σημειώσεις στις καταστάσεις της, η επίδραση της αναμόρφωσης για τον αναβαλλόμενο φόρο ενεργητικού, ήταν 59,018 εκατ. ευρώ, ενώ ως προς τα έσοδα από πελάτες της χαμηλής τάσης, η επίπτωση ανήλθε σε 100,74 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά είχαν συμπεριληφθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, με την επισήμανση ότι αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα μια σειρά κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων, έως και το 2015. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά ότι κατά τη κατάρτιση των καταστάσεων του 2016, η εταιρεία δεν προέβη στην αναγνώριση του ποσού του αναβαλλόμενου φόρου ενεργητικού, που αντιστοιχούσε στη παροχή ρεύματος με μειωμένο τιμολόγιο προς εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου, με συνέπεια ένα χρόνο μετά, το 2017, να αξιολογήσει τη πρακτική αυτή ως λανθασμένη.

Σημειωτέον ότι στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει την αντικατάσταση του επί έντεκα συνεχόμενων ετών στη θέση του γενικού διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γ. Αγγελόπουλου, με την έως τότε διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης Αλ. Κονίδα.

ΠΗΓΗ /www.liberal.gr