ΕΦΚΑ: Πώς θα ασφαλίζονται οι αγρότες

Οικονομία

Ρούλα Σαλούρου Από euro2day.gr

Γρηγορότερες και δικαιότερες διαδικασίες έναρξης και λήξης της ασφάλισης των αγροτών προβλέπει έγγραφο του ΕΦΚΑ, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά, τι προβλέπεται για όσους απαιτείται έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ και τι για όλους τους άλλους.

Διευκρινίσεις για τις ταχύτερες διαδικασίες ως προς την έναρξη ασφάλισης των αγροτών, από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας δραστηριότητας, δίνει έγγραφο του ΕΦΚΑ.

Βάσει της σχετικής διάταξης που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2018, που έλυσε ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων αγροτών, κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης για την υπαγωγή στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ, το έγγραφο περιγράφει την διαδικασία έναρξης, αλλά και διακοπής της ασφάλισης, με κομβικό σημείο την 18η Ιουλίου 2018, ημερομηνία έναρξης του σχετικού νόμου.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, αγρότες παρέμεναν ανασφάλιστοι για αρκετό καιρό, χωρίς κοινωνικοασφαλιστικά έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Λόγω δε, της αναδρομικής απογραφής, δεν ήταν λίγοι αυτοί που τελικά ξεκινούσαν την ασφάλιση, με χρέη.

Πλέον, βάσει του νόμου θα μπορούν να υπάγονται στην ασφάλιση από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας δραστηριότητας, αν απαιτείται έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Διαφορετικά η ασφάλιση θα εκκινεί την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής στον ΕΦΚΑ του Απογραφικού Δελτίου, με την επιφύλαξη της εκ των υστέρων ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Αναλυτικά, το έγγραφο του ΕΦΚΑ διακρίνει τις περιπτώσεις – αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 18/7/2018 και μετά, και σε αιτήσεις που παρέμεναν σε εκκρεμότητα έως την ίδια ημερομηνία. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ ισχύουν τα εξής:

* Περιπτώσεις αγροτών που υπέβαλλαν αίτηση ασφάλισης μετά τις 18.07.2018
1) Υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, η ασφάλιση ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Καταβάλλονται οι εισφορές για όλους τους Κλάδους. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

2) Δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, η έναρξη ασφάλισης πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα του μήνα που υποβλήθηκε Απογραφικό Δελτίο. Ισχύει η απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους κλάδους.

* Εκκρεμείς αιτήσεις
Στο έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι ως τέτοιες, θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 18.7.2018.

Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

α) Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας. Όμως δεν υπάρχει απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ. Από την πρώτη του μήνα που πραγματοποιείται η καταχώρηση γίνεται υποχρεωτική η καταβολή εισφορών για όλους τους κλάδους.

β) Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη ημέρα του μήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης. H απαίτηση εισφορών ξεκινάει το μήνα που πραγματοποιείται καταχώριση της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πρέπει να πραγματοποιούν και αναδρομικό έλεγχο για τους ασφαλισμένους – αγρότες που εντάσσουν στο φορέα. Για τον τρόπο εξόφλησης του χρόνου ασφάλισης που ενδεχομένως να προκύψει από τον αναδρομικό έλεγχο, εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ).