Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξουμε στους προσυμπληρωμένους κωδικούς

Κυρίως θέματα Οικονομία

Τι γίνεται με βεβαιώσεις αποδοχών ανείσπρακτων μισθών.
Αλέξανδρος Κλώσσας

Χωρίς προβλήματα τρέχει η πλατφόρμα του TAXIS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το γεγονός ότι φέτος άνοιξε νωρίτερα από κάθε χρονιά η πλατφόρμα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης των εισοδημάτων του 2018, έχει κάνει την κίνηση αυτές τις πρώτες ημέρες λειτουργίας να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Και φέτος οι φορολογικές δηλώσεις έχει μια σειρά από κωδικούς προσυμπληρωμένους είτε από τους εργοδότες, είτε από τις τράπεζες είτε από το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι ή οι λογιστές τους θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην υποβολή της δήλωσης.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι η αναγραφή στη βεβαίωση αποδοχών ποσού το οποίο αφορά ανείσπρακετες αποδοχές. Αυτό αφορά περιπτώσεις μισθωτών που δεν έχουν εισπράξει δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2018, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη να τις καταβάλει κανονικά, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση.

Οι φορολογούμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ελέγξουν εάν στη βεβαίωση αποδοχών που τους έχει χορηγηθεί από την επιχείρηση αναγράφονται οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.Προβλήματα παρουσιάζονται και με τα ανείσπρακτα ενοίκια. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μην φορολογηθούν για εισόδημα που δεν έχουν εισπράξει θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια ΔΟΥ φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι φορολογούμενοι ή οι λογιστές που θα συμπληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις στους πίνακες που είναι προσυμπληρωμένοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων προκειμένου να μην γίνουν λάθη στον υπολογισμό του φόρου ή της επιστροφής φόρους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο έγκυρο huffingtonpost