Όλα τα σημεία –κλειδιά για τη δήλωση επαγγελματιών και εργοδοτών στο σύστημα “Εργάνη” για τα 800 ευρώ και τη μείωση στο μίσθωμα τους

Οικονομία

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Δικαίωμα υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” παρέχει η κυβέρνηση σε εργοδότες και επαγγελματίες προκειμένου να επωφεληθούν άμεσα από τα μέτρα τα οποία έχει αποφασίσει για να στηρίξει τις πληττόμενες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις τους, αλλά και το προσωπικό τους.

Η σχετική πλατφόρμα στο σύστημα “Εργάνη” για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είτε ανέστειλαν την λειτουργία τους με κρατική απόφαση, είτε λειτουργούν αλλά ανήκουν στη λίστα των πληττόμενων κλάδων (ΚΑΔ) άνοιξε προχθές τα μεσάνυχτα. Xθες άνοιξε η πλατφόρμα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στη λίστα των πληττόμενων κλάδων (ΚΑΔ) και έχουν έως 5 άτομα προσωπικό.

Οι δηλώσεις των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών πρέπει να γίνουν έως 31 Μαρτίου προκειμένου να επωφεληθούν από τα μέτρα στήριξης τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Απρίλιο.

Σημειώνεται πως βάσει των κυβερνητικών εξαγγελιών :

· Επαγγελματίες- Επιχειρηματίες (δηλαδή μέλη Ομορρύθμων Εταιρειών, Ετερορρύθμων Εταιρειών, ΕΠΕ, ατομικοί επιχειρηματίες κλπ) που έχουν με έως πέντε άτομα προσωπικό, οι οποίοι υπάγονται στη λίστα των πληττόμενων κλάδων, δικαιούνται οι ίδιοι την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Την αποζημίωση των 800 ευρώ δικαιούνται, όμως, και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών (με έως 5 άτομα προσωπικό) και όχι μόνο οι ίδιοι οι επαγγελματίες-επιχειρηματίες που είναι εργοδότες τους. Προϋπόθεση, όμως, είναι να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους. Η αναστολή αυτή μπορεί να αφορά από 1 έως και τα 5 άτομα των εν λόγω επιχειρήσεων.

Με άλλα λόγια, άπαξ και ανασταλεί για το μήνα Απρίλιο, η σύμβαση ενός εργαζομένου, θα δικαιούται την αποζημίωση των 800 ευρώ. Δεν θα δικαιούται, όμως, το μισθό που προβλέπει η σύμβαση εργασίας τους. Ωστόσο, οι εισφορές του και μάλιστα υπολογισμένες επί των αμοιβών που προβλέπει η σύμβαση τους (εφόσον ανασταλεί) θα καλυφτούν πλήρως από το κράτος. Συνεπώς δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο εργοδότης του.

Για παράδειγμα, αν, ο επαγγελματίας με επιχείρηση με προσωπικό έως πέντε άτομα επιλέξει να θέσει σε αναστολή τις δύο από τις πέντε συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων, οι δύο θα λάβουν αποζημίωση 800 ευρώ και τις εισφορές τους θα πληρωθούν από το κράτος. Οι άλλοι τρεις πρέπει να λάβουν τις αμοιβές που προβλέπουν οι συμβάσεις τους, ενώ η καταβολή των εισφορών τους μπορεί να ανασταλεί.

Επίσης, ο επαγγελματίας -επιχειρηματίας με έως 5 άτομα προσωπικό, μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές των εισφορών για τη δική του ασφάλιση, αλλά και τις δόσεις εφόσον έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών χρεών και την ήρει. Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω είναι η μη απόλυση κανενός από το προσωπικό της ωφελουμένης επιχείρησης.

·Όσον αφορά στους επιχειρηματίες, οι οποίοι συνεχίζουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους, αλλά ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους (ΚΑΔ) και απασχολούν πάνω από 5 άτομα προσωπικό, δεν δικαιούνται την ειδική αποζημίωση 800 ευρώ.

Μπορούν, όμως, να αιτηθούν την καταβολή της αποζημίωσης αυτής για μέρος ή όλο το προσωπικό τους. Όρος για να δοθεί αυτή η αποζημίωση είναι να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλου του προσωπικού τους. Για παράδειγμα μία επιχείρηση που ανήκει στην κρατική λίστα των πληττόμενων κλάδων και έχει 50 εργαζομένους, μπορεί να αναστείλει τις συμβάσεις για τους 10 εξ αυτών για το μήνα Απρίλιο.

Αναστέλλοντας τις συμβάσεις τους (κάτι που πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα “Εργάνη”), οι εργαζόμενοι αυτοί δικαιούνται, ο καθένας τους, την αποζημίωση των 800 ευρώ. Δεν δικαιούται όμως το μισθό που προβλέπει η σύμβασή τους που έχει ανασταλεί.

Για τους 10 αυτούς υπαλλήλους θα καλυφθούν από το κράτος οι προβλεπόμενες εισφορές τους. Για τους υπόλοιπους 40, των οποίων δεν θα ανασταλούν οι συμβάσεις, ο εργοδότης τους είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κανονικά τη μισθοδοσία. Μπορεί, όμως, αν το επιλέξει ο ίδιος, να αναστείλει την καταβολή των εισφορών τους.

Το ίδιο μπορεί να κάνει και με τις εισφορές για τη δική του ασφάλιση, αλλά και με τις δόσεις της ενεργής ρύθμισης που ενδεχομένως έχει κάνει για παλιότερα χρέη στα ταμεία (πχ 120 δόσεις). Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω είναι η μη απόλυση κανενός από το προσωπικό της ωφελουμένης επιχείρησης.

Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω είναι η μη απόλυση κανενός από το προσωπικό της ωφελουμένης επιχείρησης.

·Οι επιχειρηματίες (ανεξαρτήτως πλήθους εργαζομένων που απασχολούν) οι οποίοι έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους κατόπιν κυβερνητικής απόφασης δεν προβλέπεται (με βάση τις έως τώρα εξαγγελίες) να λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ οι ίδιοι.

Προβλέπεται, όμως, η αποζημίωση αυτή για το σύνολο του προσωπικό τους καθώς αυτό έχει πάψει να εργάζεται , τίθεται σε αναστολή η σύμβασή τους (κάτι το οποίο πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα “Εργάνη”) και συνεπώς δεν δικαιούται μισθοδοσία. Επίσης το κράτος θα καλύψει πλήρως τις εισφορές τους, υπολογισμένες –μάλιστα-–επί των αποδοχών τους όπως προβλέπεται στις συμβάσεις τους.

Εξάλλου, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του συστήματος “Εργάνη” όσους απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μεταξύ 1-20 Μαρτίου, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

Οι επιχειρηματίες αυτοί μπορούν να αναστείλουν τις καταβολές των εισφορών για τη δική τους ασφάλιση, αλλά και τις δόσεις ενεργής ρύθμισης εφόσον έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Τονίζεται πως οι επιχειρηματίες αυτοί δικαιούνται μείωση 40% του μισθώματος που δίδουν για το ακίνητο το οποίο στεγάζει την επαγγελματική δραστηριότητα τους.

Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω είναι η μη απόλυση κανενός από το προσωπικό της ωφελουμένης επιχείρησης.

ΠΗΓΗ capital