Στο «σκοτάδι» οι εισφορές για διαχειριστές – μέλη εταιρειών

Οικονομία

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
Από kathimerini.gr

Αναστάτωση επικρατεί στους κόλπους των λογιστών και επιχειρηματιών με αφορμή την καθυστέρηση που υπάρχει στην έκδοση, από τον ΕΦΚΑ, των απαιτούμενων πακέτων κάλυψης αλλά και οδηγιών ως προς την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων για τους διαχειριστές – μέλη ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), καθώς και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Η σχετική υπουργική απόφαση εκδόθηκε στις 13 Απριλίου του 2018, δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, και προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι οι αμοιβές διαχείρισης των μελών στις συγκεκριμένες μορφές εταιρειών υπόκεινται σε εισφορές ΕΦΚΑ από 1/6/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζεται για τους μισθωτούς. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μέλη των εταιρειών αυτών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης, θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ υποβάλλοντας αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) κάθε μήνα κ.λπ.

Αναλυτικά, η απόφαση ορίζει πως στην περίπτωση που μέλη τέτοιων εταιρειών για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης λαμβάνουν αμοιβή, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και από 1ης Ιουνίου 2018 θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής στις συγκεκριμένες Ο.Ε., ΕΠΕ ή Ε.Ε. έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του. Οπως εξηγεί στην «Κ» ο λογιστής – φοροτεχνικός Νίκος Φραγκιαδάκης, η εν λόγω απόφαση προέβλεπε ότι θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, τα πακέτα κάλυψης, καθώς και τα ποσοστά των εισφορών για τις συγκεκριμένες αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, αφήνοντας στο «σκοτάδι» επιχειρηματίες και λογιστές για το πώς πρέπει να πράξουν. Και αυτό, με δεδομένο ότι η απόφαση ισχύει από 1/6/2018, γεγονός που σημαίνει ότι όταν εκδοθούν οι οδηγίες, τα ποσά των εισφορών θα πρέπει να καταβληθούν από τις επιχειρήσεις σωρευτικά, δυσχεραίνοντας έτσι το ήδη δύσκολο από θέμα ρευστότητας πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Για παράδειγμα, για διαχειριστή Ο.Ε. ο οποίος λαμβάνει αμοιβές διαχείρισης 2.000 ευρώ τον μήνα, βάσει της απόφασης, από 1/6/2018, θα πρέπει να αποδίδονται εισφορές πιθανότατα αντίστοιχες των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, ήτοι 34,10%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδίδονται εισφορές 682 ευρώ τον μήνα και συνολικά 4.774 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Να σημειωθεί ότι εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ από την 1η Ιουνίου 2018 και οι διαχειριστές (όχι οι μέτοχοι) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ).

Αντίστοιχα, οι εταίροι σε επιχειρήσεις μορφής Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου).

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων ως ελεύθεροι επαγγελματίες.